Патничко осигурување

Еуролинк

ГРЦИЈА и БУГАРИЈА
  • За осигурување со траење од 12 месеци за 30 осигурани дена (150 евра франшиза) – 400 ден и 339 со семеен попуст
  • За осигурување со траење од 12 месеци за 90 осигурани дена (150 евра франшиза) -1200 ден и 1015 со семеен попуст

ЦЕЛ СВЕТ
  • За осигурување со траење од 12 месеци за 30 осигурани дена ( без франшиза ) – 923 ден и 785 ден. со семеен попуст
  • За осигурување со траење од 12 месеци за 90осигурани дена ( без франшиза ) – 2768 ден и 2353ден. со семеен попуст

За осигурениците на возраст од 65 до 70 години, се пресметува зголемување на основната премија во висина од 100%.
За лица со 70 години старост траењето може да биде најмногу до 30 дена.

follow_us add us to your circle