Au Pair - чување деца

AU PAIR AMERICA


Програмата за работен престој во овие држави како бебиситерка е една од најстарите познати програми на територијата на Република Македонија. Самата програма е започната во далечната 1992 со можност за испракање на млади лица во семејства за период од 1 до 2 години (максимум) . Ние имаме неколку партнери со кои работиме повеке од 9 години.


Оваа можност е регулирана со закон на Европската унија од 1998 година, па така денес, Европа е отворена за прифаќање на млади како au-pair. Основата на престојот е запознавање на културата на државата, изучување на јазикот, запознавање и проширување на личните контакти, усовршување во одредена област со школување во специјализирани училишта и др.


За нас – во Македонија , најатрактивна е можноста за престој и работа во САД за каде е и најголемиот интерес. Тоа е дефинитивно ХИТ понуда во моментов.

Ви нудиме:
1. избор на семејства,
2. избор на градови и територии
3. избор на колеџи кои можите да ги посетувате за време на престојот.

Верувале или не , нашиот партнер Au-Pair in America ја има највисоката оценка од Интернационалната au-pair асоцијација, како најпрофесионална и најуспешна агенција за пласирање на лица во САД.

Основен предуслов е апликантката да го познава англискиот јазик , на ниво на комуникација, да е на возраст 19-26 години како и да поседува возачка дозвола.

Во нашите канцелариии ви нудиме можност за видео презентација за оваа програма.
Со програмата Au-Pair in America се добива Ј1 виза, за едногодишен престој со можност за продолжување за уште една година.

Апликантот има можност за избор на семејства на целата територија на САД .

Дополнителни информации видете на www.aupairamerica.co.uk

Од можностите за вработување како au-pair, Ви нудиме можност за избор на семејства уште и во Германија, Франција, Шведска, Италија и Холадија.

follow_us add us to your circle