>

БАНСКО СКИ УСЛУГИ

Цените се дадени во евра за уплата во денарскса противвредност од 1€=62 ден.

Опис Цена
Задолжително: Ски такса 6ЕУР по лице (дете или возрасен)
Забелешка: Резервирање на ски услугите најдоцна
3 дена пред пристигнување.
Crosscountry Pack/Наем на скии, штеки и чизми(13дена)
+Ски школа(12дена,2 часа дневно) за возрасен за 13 дена 
135,3
Crosscountry Pack(Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 2 часа на ден) за возразен за 6 дена 
74,8
Crosscountry Pack(Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 2 часа на ден) за возрасен за 9 дена 
104,5
   
Комплет ски пакет(Ски карта/13дена/+Наем на скии,
штеки и чизми/13дена/+Ски школа/12дена, 4 часа дневно/+1ноќно скиење)
за возрасен за 13 дена 
416,9
Комплет ски пакет(Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 4 часа дневно+1ноќно скиење)
за возрасен за 3 дена 
114,4
Комплет ски пакет(Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 4 часа дневно+1ноќно скиење)
за возрасен за 6 дена 
221,1
Комплет ски пакет(Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 4 часа дневно
+1 ноќно скиење за возрасен за 9 дена 
316,8
Комплет ски пакет(Ски карта /13 дена/+Наем на скии, штеки и чизми
+ Ски школа/12 дена, 4 ќаса дневно
+ 1ноќно скиење за дете (7-11.99) за 13 дена 
255,2
Комплет ски пакет(Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 4 часа дневно + 1 ноќно скиење)
за дете (7-11.99) за 3 дена 
82,5
Комплет ски пакет(Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 4 часа дневно
+1ноќно скиење за дете (7-11.99) за 6 дена
130,9
Комплет ски пакет(Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми
+Ски школа 4 часа дневно+1ноќно скиење за дете (7-11.99) за 9 дена 
188,1
   
Комплет Сноуборд Пакет(Ски карта /13дена/+Наем на сноуборд, чизми за сноуборд
+Ски школа/3дена, 2часа дневно+1ноќно скиење)
за возрасен за 13 дена
433,4
Комплет Сноуборд Пакет(Ски карта/3дена/+Наем на сноуборд, чизми за сноуборд/3дена/
+Ски школа/3дена, 2часа на ден+1ноќно скиење)
за возрасен за 3 дена 
162,8
Комплет Сноуборд Пакет(Ски карта/6дена/+Наем на сноуборд, наем на чизми за сноуборд
+Сноуборд школа /3дена, 2часа дневно+1 ноќно скиење)
за возрасен за 6 дена 
242,0
Комплет Сноуборд Пакет(Ски карта/9дена/+Наем на сноуборд,
наем на чизми за сноуборд/9дена/
+Сноуборд школа/3 дена, 2 часа дневно + 1 ноќно скиење)
за возрасен за 9 дена 
328,9
   
Наем на ски чизми за возрасен за 13 дена  46,2
Наем на ски чизми за возрасен за 3 дена 14,5
Наем на ски чизми за возрасен за  6 дена 27,5
Наем на ски чизми за возрасен за 9 дена 35,2
Наем на ски чизми за дете (7-11.99) за 13 дена 34,1
Наем на ски чизми за дете (7-11.99) за 3 дена 11,0
Наем на ски чизми за дете (7-11.99) за 6 дена 17,6
Наем на ски чизми за дете (7-11.99) за 9 дена 27,0
   
Наем на ски и штеки за возрасен за 13 дена 70,4
Наем на ски и штеки за возрасен за  3 дена 22,7
Наем на ски и штеки за возрасен за  6 дена 37,4
Наем на ски и штеки за возрасен за  9 дена 55,0
Наем на ски и штеки за дете (7-11.99) за 13 дена 46,2
Наем на ски и штеки за дете (7-11.99) за  3 дена 12,8
Наем на ски и штеки за дете (7-11.99) за  6 дена 25,3
Наем на ски и штеки за дете (7-11.99) за  9 дена 34,1
   
Наем на сноуборд за возрасен  за  13 дена 112,2
Наем на сноуборд за возрасен  за  3  дена 35,2
Наем на сноуборд за возрасен  за  6  дена 57,2
Наем на сноуборд за возрасен  за  9  дена 79,2
   
Наем на чизми за сноуборд за возрасен за 13 дена 84,7
Наем на чизми за сноуборд за возрасен за  3 дена 30,8
Наем на чизми за сноуборд за возрасен за  6 дена 42,9
Наем на чизми за сноуборд за возрасен за  9 дена  67,1
   
Ски карта (13дена)+Ски групни часови (12дена, 4часа дневно)
+1 ноќно скиење за возрасен за 13 дена
396,0
Ски карта +Ски групни часови 4 часа дневно
+ 1 ноќно скиење за возрасен за 3 дена
110,0
Ски карта +Ски групни часови 4 часа дневно
+ 1 ноќно скиење за возрасен за 6 дена
205,7
Ски карта +Ски групни часови 4 часа дневно
+ 1 ноќно скиење за возрасен за 9 дена 
300,3
Ски карта (13days)+Ски групни часови(12дена, 4часа дневно)+1ноќно скиење за дете (7-11.99) за 13 дена 235,4
Ски карта +Ски групни часови 4часа дневно
+ 1 ноќно скиење за дете (7-11.99) за 3 дена 
70,4
Ски карта +Ски групни часови 4часа дневно
+ 1 ноќно скиење за дете (7-11.99) за 6 дена 
125,4
Ски карта +Ски групни часови 4часа дневно
+ 1 ноќно скиење за дете (7-11.99) за 9 дена 
170,5
   
Ски карта(13дена)+Ски школа (12дена, 2часа дневно)
+1 ноќно скиење за возрасен за 13 дена 
332,2
Ски карта+Ски школа 2часа дневно
+1ноќно скиење за возрасен за 3 дена 
105,6
Ски карта+Ски школа 2часа дневно
+1ноќно скиење за возрасен за 6 дена 
171,6
Ски карта+Ски школа 2часа дневно
+1ноќно скиење за возрасен за 9 дена 
256,3
   
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за возрасен за 13 дена  349,8
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за возрасен за 3 дена  107,8
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за возрасен за 6 дена  184,8
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за возрасен за 9 дена  271,7
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за дете(7-11.99) за 13 дена  215,6
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за дете(7-11.99) за 3 дена  67,1
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за дете(7-11.99) за 6 дена  112,2
Ски карта+Наем на скии, штеки и чизми за дете(7-11.99) за 9 дена  163,9
   
Ски карта+ Наем на скии и штеки за возрасен за 13дена 310,2
Ски карта+ Наем на скии и штеки за возрасен за  3дена 94,6
Ски карта+ Наем на скии и штеки за возрасен за  6дена 160,6
Ски карта+ Наем на скии и штеки за возрасен за 9дена 236,5
Ски карта+ Наем на скии и штеки за дете(7-11.99) за 13 дена 184,8
Ски карта+ Наем на скии и штеки за дете(7-11.99) за 3 дена 55,0
Ски карта+ Наем на скии и штеки за дете(7-11.99) за 6 дена 95,7
Ски карта+ Наем на скии и штеки за дете(7-11.99) за 9 дена 137,5
   
Ски карта(13дена) + Сноуборд школа (3дена, 2часа дневно)
+ 1ноќно скиење за возрасен за 13дена
299,2
Ски карта(3дена) + Сноуборд школа (3дена, 2часа дневно)
за возрасен за 3 дена 
130,9
Ски карта(6дена) + Сноуборд школа (3дена, 2часа дневно) 
+ 1 ноќно скиење за возрасен за 6 дена 
181,5
Ски карта(9дена) + Сноуборд школа (3дена, 2часа дневно) 
+ 1 ноќно скиење за возрасен за 9 дена
243,1
   
Ски карта+Наем на сноуборд & чизми за сноуборд за возрасен
за 13 дена 
433,4
Ски карта+Наем на сноуборд & чизми за сноуборд за возрасен
за 3 дена 
135,3
Ски карта+Наем на сноуборд & чизми за сноуборд за возрасен
за 6 дена 
223,3
Ски карта+Наем на сноуборд & чизми за сноуборд за возрасен
за 9 дена 
322,3
   
Ски карта+ Наем на сноуборд за возрасен за 13 дена 347,6
Ски карта + Наем на сноуборд за возрасен за  3 дена 106,7
Ски карта+ Наем на сноуборд за возрасен за 6 дена 180,4
Ски карта+ Наем на сноуборд за возрасен за  9 дена 266,2
   
Ски карта+ Наем на чизми за сноуборд за возрасен за  13 дена 322,3
Ски карта+ Наем на чизми за сноуборд за возрасен за   3 дена 104,5
Ски карта+ Наем на чизми за сноуборд за возрасен за   6 дена 165,0
Ски карта+Наем на чизми за сноуборд за возрасен за   9 дена 249,7
   
Група од минимум 15 деца, Комплет ски пакет/Ски карта
(13 дена)+Наем на скии, штеки и чизми(13дена)+Ски школа
(12дена, 4часа дневно)+1 ноќно скиење за дете (7-17.99)за 13дена
317,9
Група од минимум 15 деца,;Комплет ски пакет/Ски карта
+Наем на скии, штеки и чизми+Ски школа, 4 часа дневно
+1 ноќно скиење за деца (7-17.99) за 3дена 
89,1
Група од минимум 15 деца,;Компет ски пакет/Ски карта
+Наем на скии, штеки и чизми+Ски школа, 4часа дневно
+ 1ноќно скиење за дете (7-17.99) за 6дена
170,5
Група од минимум 15 деца,;Комплет ски пакет/Ски карта
+Наем на скии, штеки,чизми+Ски школа, 4часа дневно
+1ноќно скиење за дете (7-17.99) за 9дена
234,3
   
Ски школа 12 дена, 2часа дневно за возрасен за 13 дена  106,0
Ски школа 2 часа дневно за возрасен за 3 дена  39,4
Ски школа 2 часа дневно за возрасен за 6 дена  54,2
Ски школа 2 часа дневно за возрасен за 9 дена  76,4
   
Сноуборд школа 3 дена, 2 часа дневно  65,3


Забелешка:
  • Ски услуги може да користи дете од 7 или над 7 години.
  • Snowboard услуги може да користи само лице над 12 год.
  • Сноуборд школата почнува од првиот ден на ски резервацијата.
  • 13 дневен пакет вклучува 12 дена скиење + 3 дена ски школа.

  • follow_us add us to your circle